Venäjä-osaamista – onko sitä?

Keskusteluissa vilahtelee silloin tällöin sitkeä väittämä, että Suomesta on kadonnut Venäjä-osaaminen. Väittäisin, että ei ole mitään mystistä yhden käsitteen alle mahtuvaa Venäjä-osaamista, ainakaan kun puhutaan kaupasta ja liiketoiminnasta. Venäjän markkinat ovat olleet viime vuosina valtavassa myllerryksessä. Muuttuva toiminta- ja säädösympäristö muuttaa tapoja luoda strategiota, kasvaa ja tehdä kannattavaa liiketoimintaa tai hoitaa päivittäisiä rutiineja. Kyllä, Venäjän-kaupasta on tullut monimutkaisempaa, enemmän tietotaitoa ja jatkuvaa päivittämistä vaativaa työtä. Sitä se Venäjä-osaaminen on ja sellaista osaamista tarvitaan tämänpäivän liiketoimintaan. Siinä ei ole hitustakaan mystiikkaa.

Koulutusta ja seminaaritarjontaa on paljon – samoin kuin palveluntuottajia. Suomalais-Venäläinen kauppakamari on viime vuosina kehittänyt koulutuspalveluitaan tarjoamalla nopeasti muutoksiin reagoivia ajankohtaiskoulutuksia, joista aktiivisesti Venäjän-kaupassa toimivat yritykset saavat täsmäeväitä jokapäiväiseen liiketoimintaansa. Tilaisuuksien osallistujapalaute on ollut huippuluokkaa. Tällaiselle tarjonnalle on selkeä paikkansa ja kasvava kysyntä.

Entisessä opinahjossani Itä-Suomen yliopistossa vieraillessani syntyi ajatus, voisimmeko yhdessä tehdä enemmän tai eri tavalla. Voisimmeko kääntää Venäjä-osaamisen näkökulmaa hieman opiskelijan tai työelämässä toimivan asiantuntijan suuntaan. Puuttuuko meiltä ohjelman muotoon rakennettu työelämälähtöinen Venäjän-kaupan koulutus? Pohdinta johti ideaan monimuotoisesta kokonaisuudesta, jota voisi käyttää tutkinnon rakentamiseen, oman osaamisen näkyväksi tekemiseen tai yrityksen liiketoiminnan kehittämiseen. Karjalaiseen tapaan keskustelu on jatkunut vilkkaana ja on nyt konkretisoitumassa uudenlaiseksi koulutusyhteistyöksi. Jotain uutta, jotain vanhaa ja rajattomasti mahdollisuuksia tuottaa uutta Venäjä-osaamista – ilman mystiikkaa.

Jaana Rekolainen, tj

Suomalais-Venäläinen kauppakamari

 

Jaana_Rekolainen_lehdistokuva_4

Jaana Rekolaisella on yli 25 vuoden kokemus vastuullisista tehtävistä Venäjän- kaupassa, mm. SRV Yhtiöiden Moskovan edustuston päällikkönä ja markkinointipäällikkönä sekä Finlayson Forssa Oy:n vientipäällikkönä. SVKK:ssa hän on työskennellyt vuodesta 2009 ensin projektijohtajana, varatoimitusjohtajana ja vuodesta 2016 toimitusjohtajana.

 

Lue lisää: Onnistu liiketoiminnassa Venäjällä –koulutusohjelma

Mainokset

Voiko Venäjälle investoida?

Ajatus Venäjälle investoimisesta aiheuttaa monelle vilunväreitä tällä hetkellä. Sanktiot, uutiset mahdollisuudesta omaisuuden konfiskoimiseen, viranomaistarkastuksien lisääntyminen, yleisen investointi-ilmapiirin epävarmuus jne. ovat laittaneet monen yrityksen suunnitelmat jäihin tai Venäjälle on päätetty olla investoimatta tällä hetkellä. Jotkut ovat jo pakanneet laukkunsa ja jättäneet Venäjän taakseen – onneksi hyvin harva.

Venäjällä, jopa korkein oikeus on todennut erään päätöksen perusteluissaan, että ulkomaisen investorin tulee ymmärtää, että Venäjällä tulee jonkinlainen kriisi vähintään kymmenen vuoden välein, viitaten 1995, 1998, 2008 olleisiin heilahduksiin. Jos ajatellaan taaksepäin, niin väittäisin, että suurin osa yrityksistä, jotka esimerkiksi 1998 ruplan romahduksen jälkeen lähtivät Venäjältä, katuivat sitä jo kolme-neljä vuotta sen jälkeen.

pietari-katu-maisema

Reilun kymmenen vuoden aikana, jonka ajan olen Venäjällä toiminut, liiketoimintaympäristö on kehittynyt valtavasti. Viranomaisraportointi oli aiemmin melkoinen päänsärky kaikkine leimoineen, jonotuksineen ja luukkuineen, nyt moni asia hoituu kätevästi sähköisesti. Myös viranomaisten ammattitaito on parantunut, mistä hyvänä esimerkkinä on verottaja. Vielä viisi vuotta sitten, verottaja hävisi yli 80% tekemistään kanteista, nyt verottaja voittaa 80% niistä. Ja kyse ei ole siitä, että yrityksiä sorsitaan, vaan siitä, että yritykset ovat monesti luottaneet viranomaisen ammattitaidottomuuteen ja oikoneet mutkia. Moni on myös pitänyt viimeisimpiä lakiuudistuksia esim henkilökohtaisen tiedon tallentamisesta ja siirtohinnoittelulainsäädännön uudistusta viranomaisten keinona lisätä valvontaa. Tämä ei pidä millään muotoa paikkaansa, vaan ajatuksena on tuoda lait nykyaikaan. Nyt henkilökohtaisen tiedon tallentamisessa laki on edelleen löysempi kuin esim Saksassa ja siirtohinnoittelulainsäädäntö on linjassa OECD:n kanssa, mitä linjaa Suomikin noudattaa. Kun pitää mielessä, ettei tee Venäjällä mitään mitä ei tekisi kotimaassa, niin pärjää kyllä mainiosti myös viranomaisten kanssa.

pietari-maisema

Venäjä on jälleen matalapalkkamaa. Valuuttakurssin devalvoitumisen seurauksena, Pietarissa voi palkata osaavan insinöörin 800-1300 eurolla, kirjanpitäjän 400-800 eurolla jne. Joskus vuosia sitten, taisi olla 2007, laskin mitä maksaa Venäjällä palkata huippuosaaja, joka saa nettona 5000 euroa. Venäjällä työnantajamaksujen ja tuloveron jälkeen työnantajan maksama summa oli 6000 euroa, Suomessa tuolloin työnantajan lähtötilanteessa tuli maksaa 13000 euroa. Nyt toki Venäjän sosiaaliturvamaksut ovat hiukan nousseet, joten tällä hetkellä työnantajan tulisi maksaa noin 6600 euroa. Mutta – rupla on devalvoinut 100% noista ajoista – mieti minkalaisia supermiehiä ja -naisia Venäjältä voi palkata ja halvalla!

Jätetään poliitikoille politikointi ja yrittäjinä tartutaan mahdollisuuksiin: Venäjä on edelleen valtava kuluttajamarkkina, Venäjällä on halpaa ja osaavaa työvoimaa tarjolla (kun ensin kartoitat oikean alueen investoinnille), viranomaiset kannustavat lokalisoimaan tuotantoa suosimalla, Venäjältä vienti on yllättäen tullut monille yrityksille kannattavaksi – mitä ei ennen edes ajateltu, byrokratia vähentyy, lainsäädäntö kehittyy koko ajan positiiviseen suuntaan jne.

Ei mietitä miksi ei, vaan miksi juuri nyt on oikea aika investoida.

mika_kokkonenKirjoittaja Mika Kokkonen toimi kouluttajana Työelämälähtöinen Venäjäosaaminen -hankkeen kurssilla Pietarissa 18.-22.4.2016. Kokkonen on Awaran johtaja ja osakas, hän on työskennellyt Venäjällä vuodesta 2004 auttaen eurooppalaisia ja pohjois-amerikkalaisia yrityksia investoinnessa ja liiketoiminnan kehittämisessä Luoteis-Venäjällä. Awara tukee kansainvälisiä yrityksiä investoimaan, etabloitumaan ja kehittämään liiketoimintaa Venäjällä tarjoamalla laki- ja ulkoistuspalveluita.

 

Byrokratiapyykinaru ja ”kielikirjo”

Matka EU:hun

Tämän päivän Eurooppa on avoin, kulttuurisesti monimuotoinen ja kansalaistensa oikeuksia ja arvoja puolustava.  Vuosisatojen tuhoisien konfliktien kypsyttämänä Euroopan unioni on selvästikin merkinnyt uuden ajan alkua. EU:n pyrkimys on ollut kohentaa satojen miljoonien (507 416 607) eurooppalaisten arkea, kunnioittaen oikeudenmukaisuutta ja syrjimättömyyttä. Jäsenmaille on muodostunut yhteinen tahto tavoitella samojen yhteisten arvojen mukaiseen toimintaan luopuen vapaaehtoisesti omasta suvereniteetistaan. Tästäkin johtuen eri maiden historialliset taustat ja kulttuuri luovat haasteita yhteisiin päämääriin sitoutumiseen.

Euroopan parlamentin jäsenet (751) valitaan suorilla vaaleilla ja paikat jakautuvat poliittisten ryhmien ja jäsenvaltioiden mukaan. Mepit jakautuvat poliittisiin ryhmiin (9) samankaltaisen poliittisen taustan perusteella. Meppien ohella EU:n eri toiminnoissa on yhteensä 592 suomalaisia. Mepit vaihtuvat, mutta virkamiesten ura EU:ssa voi olla jopa 20 vuotta. Virkamiesten pitkät urat voivat etäännyttää heitä kotimaan asioista. Euroopan unionin henkilöstövalintatoimistosta voi hakea kiinnostavia tehtäviä.

Byrokratiapyykkinaru

Valtavan huomion saanut viljelijöiden byrokratiataakkaa esittelevä näyttely on meneillään Euroopan parlamentissa. Parlamentin varapuhemies Anneli Jäätteenmäki osoittaa tällä näyttelyllä havainnollisesti kuinka normien purkutalkoot on meneillään niin Suomessa kuin EU:ssakin. Taideteos esittelee viljelijöiden vuosittain kohtaamaa byrokratiataakkaa ja paperisotaa. Mainittakoon, että idea tähän 98 metriä pitkään pyykkinarunäyttelyyn on syntynyt Kiuruvedellä. Anneli Jäätteenmäen vertaus tässä kohdin on se, että myös parlamentin kulut ovat pitkä pyykkinaru sekin. Kiuruvesi ja Maaseudun tulevaisuus:

”Kielikirjo”

EU:ssa toimimiseen tarvitaan kykyä verkottumiseen, toisten kansallisuuksien ja ”kielikirjon” (24 virallista kieltä) huomioon ottamiseen. EU-komissio kylläkin työskentelee kolmella kielellä (englanti, ranska, saksa).  EU:n tuomioistuimen virallinen kieli taas on ranska, mikä työllistää mm. lukuisia ranskankielentaitoisia lakiasiantuntijoita. Tästä johtuen parlamentin vuosibudjetista onkin arvioitu menevän jopa 35 % tämän ”kielimaailman” hoitamiseen, eli tulkkaukseen, kääntämiseen ja ns. juristilinguistien työskentelyyn. Perusteluna tämän ”kielikirjon” käyttöön on jäsenmaiden kansalaisten oikeus seurata EU-työskentelyä omalla kielellään. Voi tietysti miettiä myös sitä, miten YK:ssa selvitään kahdeksalla kielellä.

Mitä EU tuo tullessaan?

Tämän vuoden aikana keskeisin puhuttanut asia parlamentissa on ollut epätietoisuus Britannian jatkamisesta EU:ssa. Ilmapiiri on odottava ja direktiivien valmistelua on jouduttu jarruttelemaan. Britannian tulevaa kansanäänestystä parhaillaan spekuloidaan. Kiinnostavinta on, mikäli äänestyksen tulos on EI EU:lle.

Toinen merkittävästi puhuttanut asia on Eurooppaa ravisteleva talous- ja rahoituskriisi, jonka on katsottu heikentävän ihmisten uskoa ylipäätään politiikkaan. Tämä on selvästi aistittavissa Euroopan yhdentymiskehityksessä. Euroopan parlamentin puhemies onkin todennut, ettei Euroopan unionia tai yhdentymistä pidä milloinkaan pitää itsestään selvyytenä. Mutta Eurooppa on kuitenkin onnistunut jo kasvamaan yhtenäiseksi, jota mm. Yhdysvaltain presidentti Obama on viime aikoina tukenut puheissaan.

3. Kuva_ryhmästä_

Ryhmäkuva EU-parlamentin vierailulta

 Kirjoittajat Arja Sistonen ja Riitta Häkkinen osallistuivat UEF EMBA -ohjelman Brysselin matkalle 19.-22.4.2016. Matka oli osa Kansainvälistyvä sosiaali- ja terveydenhuolto –opintojaksoa. Matkalla vierailtiin Euroopan Komissiossa, EU-Parlamentissa, Suomen pysyvässä edustustossa, Itä- ja Pohjois-Suomen toimistossa sekä Brysselin yliopistollisessa sairaalassa.

Nollakurssilainen työelämäjaksolla

Terveisiä päiväkodista, koulusta, autokorjaamosta, apteekista, kuntosalilta, 4H:sta, tilapalveluista, liikenneasemalta sekä musiikki- ja ohjelmapalveluita tuottavasta firmasta! Kotoutumiskoulutuksessa olleet nollakurssilaiseni kävivät tammi–helmikuussa työelämäjaksolla opiskeltuaan suomea vaivaiset 14 viikkoa eli 70 kurssipäivää.

Aducate_kielikoulutus1

James Tiilikainen ja hänen ohjaajansa Jonna Nissinen Outokummun uimahallilla

Nollakurssilainen tarkoittaa opiskelijaa, joka ei ole ennen koulutusta osannut suomea sanaakaan. Sadan päivän mittaisen kurssin tavoitteena on kehittyvä alkeiskielitaito. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että opiskelija ymmärtää ja osaa itse tuottaa joitakin lyhyitä ilmauksia, jotka liittyvät kiinteästi hänen omaan kokemuspiiriinsä. Ymmärtäminen on erittäin rajallista ja tilannesidonnaista, ja opiskelija tarvitsee runsaasti hidastamista, toistoa, näyttämistä ja kääntämistä. Kansantajuisesti voitaisiin sanoa, että opiskelijalla on turistienglantia vastaava kielitaito.

Kun ymmärtää turistienglannin ilmaisuvarat, saattaa saada jonkinmoisen tuntuman siihen, kuinka paljon opiskelijoita ennen työelämäjaksoa jännittää. Ja kyllä se jännittää opettajaakin. Opettajaa jännittää, etteivät työelämäjaksojen ohjaajat, työkaverit ja asiakkaat näe opiskelijoissa sitä samaa potentiaalia, mitä itse heissä näkee. Sekin pelottaa, että opiskelija kielitaitonsa vajavaisuuden vuoksi uuvuttaa ohjaajansa ja työyhteisönsä eikä pääse näyttämään sitä, mitä osaa ja on.

Pelot ovat enimmäkseen turhia. Kokemukset ovat olleet kerta toisensa jälkeen niin kannustavia, että työelämäjaksoista kotoutumiskoulutuksen alkuvaiheessa on tullut jo ihan paikallinen tapa. Joensuussa jopa luki-koulutuksiin (luku- ja kirjoitustaidottomien koulutus) kuuluu työelämäjakso.

Aducate_kielikoulutus2

Kseniia Afanaseva ja hänen ohjaajansa Leena Svensk Joensuun Uudessa Apteekissa

Kun työssäoppimisjakso lopulta käynnistyy, se on ehdottomasti koulutuksen paras vaihe. Opiskelijat pääsevät käyttämään oppimaansa, oppimaan lisää, näyttämään osaamistaan, kehittämään työelämävalmiuksiaan ja luomaan verkostoja. Opettaja pääsee eriyttämään ja yksilöllistämään.  Työnantajat saavat vaativan ohjausvastuun, mutta ilmeisesti myös paljon muuta, sillä tämän työssäoppimisjakson 15 ohjaajasta 14 on valmis ottamaan kieliharjoittelijan tai työkokeilijan jatkossakin.

Kaikkinensa alkuvaiheen työssäoppimisjaksolla on nähtävissä pelkästään positiivisia tuloksia. Se tarjoaa opiskelijoille aitoja oppimisympäristöjä ja räätälöityjä oppimistilanteita, konkretisoi opiskelijalle työelämän kielitaito- ja osaamisvaatimuksia ja motivoi ottamaan vastuuta omasta urasuunnittelusta ja oman osaamisen kehittämisestä. Näin se myös mahdollistaa nopeampien kotoutumispolkujen luomisen ja ammatillisen kiinnittymisen työelämään heti alusta alkaen.

Työnantajille tällainen ohjattu työssäoppimisjakso tarjoaa matalan kynnyksen mahdollisuuden tarjota työmahdollisuuksia maahanmuuttajalle. Työyhteisölle ja ohjaajalle annettava tuki onkin työssäoppimisjakson onnistumisen kannalta erityisen tärkeää. Kynnys ottaa kieliharjoittelija, tulla toimeen tämän kanssa ja hyötyä tämän osaamisesta edellyttää usein kieliammattilaisen tukea. Monet työnantajat kehuivat työssäoppimisjaksolle annettuja tehtäviä ja kouluttajan tekemiä ohjauskäyntejä, sillä niiden ympärille rakentui hyödyllisiä oppimistilanteita ja ne antoivat varmuutta ja selkeyttä ohjaamiseen, opettivat kommunikoimaan kielenoppijan kanssa ja antoivat mallia siitä, kuinka kielitaitoa voidaan työssäoppimisjaksolla kehittää.

 

Aducate_kielikoulutus3

Dmitrii Oqutcov ja hänen ohjaajansa Mauri Nevalainen Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän tilapalveluissa.

Suurin osa työnantajista oli myös sitä mieltä, että neljä viikkoa on työssäoppimisjakson kestoksi ehdoton minimi. Ensimmäiset pari viikkoa menevät tutustuessa, tunnustellessa ja perehdyttäessä, ja vasta sen jälkeen pääsee nauttimaan työssäoppijan työpaikalle tuomasta vaihtelusta ja työpanoksesta. Moni oli sitä mieltä, että työssäoppimisjakso olisi hyvin voinut olla pidempikin. Kokemukset ovat olleet samanlaisia , joilla työssäoppimisjakson pituus on voinut olla useita kuukausia. Tällöin opiskelija pääsee näyttämään osaamisensa, potentiaalinsa ja motivaationsa toden teolla. Palkintona pitkästä harjoittelusta on ollut työ- tai opiskelupaikka.

 

Pienempiä palkintoja ovat ne, kun saa nähdä leveitä hymyjä ja kohenevia ryhtejä. Saa kuulla, että minä osasin ja minä ymmärsin. Toiset lähtevät työssäoppimisjaksolla suorastaan lentoon: he ovat niitä, joille kurssilla oppiminen ei ehkä ole se luontaisin oppimisen muoto mutta jotka ovat omalla alallaan rautaisia ammattilaisia. He tarvitsevat vain oikein suunnattua kielivalmennusta pystyäkseen tarttumaan töihin suomenkielisessä työympäristössä.  Urasuunnittelun kannalta tärkeitä oivalluksia ovat myös ne, että joku löytää oman alansa tai ymmärtää, mitä jollekin alalle työllistyminen vaatii. Yhtä tärkeää on sekin, että joku ymmärtää, ettei tämä ainakaan ole hänen alansa. Kun sen huomaa kotoutumiskoulutuksen alkuvaiheessa, ehtii hyvin tehdä uusia suunnitelmia ja kartoittaa seuraavassa moduulissa uusia uria.

Kirjoittaja Maija Mustonen on Aducaten kouluttaja, jolla on pitkä kokemus suomi toisena kielenä -opetuksesta ja ohjauksesta. Tällä hetkellä hän kehittää suomen kielen verkko-opetukseen uusia työkaluja.

*****

Kiinnostuitko maahanmuuttajaharjoittelijasta tai onko työpaikallasi työntekijä, joka kaipaa tukea kielenoppimisessa? Ota yhteyttä kouluttajiimme tai lue lisää valmennuksista ja koulutuksista, joita tarjoamme yrityksille ja organisaatioille, joissa työskentelee tai jotka ovat kiinnostuneita palkkaamaan kansainvälisiä työntekijöitä:
– Työpaikkasuomi
– Kotoutumiskoulutukset

Lisätietoja
Suunnittelija Heli Kaarniemi
heli.kaarniemi@uef.fi
0503228644

 

 

Työtä Suomessa? ─ Suomea työssä!

Kukaan ei ole voinut välttyä viime aikoina maahanmuuttoon liittyvältä uutisoinnilta ja keskustelulta. Maahanmuuttotulvan seurauksena pohditaan, millä rahalla uussuomalaiset kotoutetaan Suomeen ja kuinka kalliiksi se tuleekaan. Taannoisessa Helsingin Sanomien pääkirjoituksessa (31.10.2015) ”Kotoutuminen vaatii uutta otetta” otetaan kantaa kotouttamisen tämänhetkiseen tilaan:

[Maahanmuuttajien] kielikoulutuksessa pitäisi pystyä nykyistä paremmin katsomaan yksilölliset tarpeet ja yhdistää kieliopinnot esimerkiksi työharjoitteluun tai muuhun ammatilliseen koulutukseen.

Samasta tarpeesta kirjoittaa TEM:n maahanmuuttojohtaja Kristina Stenman blogissaan (2.11.2015). Stenman toivoo uusia toimintatapoja ja keinoja, joilla lyhyenkin ajan jälkeen maahanmuuttaja pääsee työmarkkinoille ja kiinni työpaikkaan tai voi perustaa oman yrityksen. Etelä-Suomeen terveisiä: Meillä Itä-Suomessa on valmis työpaikalla toteutettavan suomen kielen valmennuksen malli, joka on kehitetty Aducatessa ja se toimii!

suomen_kielen_valmennuksen_perusteet

Miten ja miksi suomea työpaikalla?

Kyseessä on kielivalmennusmalli, jota on kehitetty ja toteutettu Aducaten kotoutumiskoulutuksissa, INTOA-hankkeessa ja viimeisimmäksi Suomea työssä -koulutuksessa Joensuussa ja Lieksassa. Koulutuksen ideana on suomen kielen opetuksen vieminen työpaikoille eli opiskelijoiden työharjoittelupaikkoihin. Viime aikoina on yhä enemmän toivottu perinteisen luokkaopetuksen rinnalle muita opetusmenetelmiä. Varsinaista luokkaopetusta Suomea työssä -koulutuksessa on hyvin vähän, koska tarkoitus on oppia suomen kieltä sen aidoimmassa ympäristössä: suomalaisten keskuudessa työelämässä. Samalla maahanmuuttajan ammatilliset taidot kehittyvät ja työelämän pelisäännöt tulevat tutuiksi. Kokemuksemme mukaan monille maahanmuuttajille luokkaopetus ei ole paras tapa oppia kieltä. Jotkut maahanmuuttajat ovat tottumattomia koulussa istumiseen, kun taas työtä on saatettu tehdä pienestä pitäen. Voikin olla, että toiminnan kautta oppimisella saadaan parempia oppimistuloksia kuin perinteisellä luokkaopetuksella. Ainakin tulokset tämäntyyppisestä opetuksesta ovat kannustavia.

Kielivalmennuksen tehokkuus on räätälöidyissä ja yksilöllisissä valmennussisällöissä, onhan jokainen oppija ja työpaikkakin erilainen. Kielivalmennuksessa hyödynnetään jokaisen opiskelijan ominaisinta oppimistyyliä. Yhdelle se on kuuntelemalla oppiminen, toiselle kuvien avulla oppiminen ja kolmannelle jotain ihan muuta. Tällaiseen räätälöintiin ei ole samanlaisia mahdollisuuksia luokkaopetuksessa. Kielivalmennuksessa suomen kielen valmentaja menee maahanmuuttajan työpaikalle ja havaintojen pohjalta valmennussuunnitelma. Suomen kielen oppiminen työpaikassa korreloi korkean motivaation kanssa: kun toinen jalka on jo työllistymisen polulla, on helpompaa orientoitua oppimiseen, koska sillä on näkyvä ja selkeä merkitys: ”kun opin tämän asian, osaan työni paremmin”. Opiskelijat ovat itsekin huomanneet työpaikalla toteutettavan kielivalmennuksen hyödyt. Varaosamyymälän hyllyjen ääressä sanoja opetellessa opiskelija on todennut: ”Tällä tavalla oppiminen on parasta, mitä minulle on kuuden vuoden Suomessa asumisen aikana tapahtunut.”

 Kielivalmentaja on myös työnantajan tuki

Usein kotoutumis- ja muissa maahanmuuttajien työvoimapoliittisissa koulutuksissa työpaikalla ohjaaminen keskittyy yksinomaan maahanmuuttajaopiskelijaan ja työllistymisessä oleellisen osapuolen eli työnantajan tarpeita ei huomioida juuri lainkaan. Kielivalmennuksessa kuulostellaan työnantajan tarpeita ja tuetaan työnantajia monin tavoin. Yksi kielivalmennuksen tavoite on kielivalmentajan ja työnantajan mutkaton yhteistyö, johon myös kielivalmennettava otetaan mukaan, onhan kyse hänen ammattitaitonsa kehittämisestä ja työllistymisestään. Monet työnantajat ovat hämmästelleet suomen kielen opettajan eli kielivalmentajan näkymistä työpaikalla, mikä aducatelaisena kouluttajana tuntuu oudolta, koska työpaikalla ohjaaminen on aina ollut oleellinen osa Aducaten kotoutumiskoulutusten työharjoittelujaksoa.

Miten kielivalmentaja voi tukea työnantajaa ja työyhteisöä? Kielivalmentaja on ohjannut työyhteisöä tulemaan tietoisemmiksi oman kulttuurin vaikutuksista ajattelutapoihin ja ollut kulttuuritulkkina monenlaisissa tilanteissa. Ohjauksen tukena on ollut työnantajille jaettava, Intoa-hankkeessa laadittu Myö ja työ -opas, jossa annetaan neuvoja mm. selkeään viestintään työpaikalla. Kielivalmentajan ja työnantajan hyvän yhteistyön on huomattu madaltavan rekrytoimiskynnystä. Kielivalmennuksessa yhdistyvät suomen kielen opettaminen, työhönvalmennus ja työnantajayhteistyö parhaimmillaan. Joulukuussa päättyvän Lieksan Suomea työssä -koulutuksen hyvät tulokset – jo kaksi työllistynyttä ja viisi ammatillisiin opintoihin päässyttä maahanmuuttajaa – puhuvat kielivalmennuksen puolesta.

Kielivalmennusmallia jalkautetaan Aducaten Suomen kielen valmennuksen perusteet –koulutuksessa, joka on tarkoitettu suomea toisena kielenä opettaville täydennyskoulutukseksi. Kielivalmennusmalli on pyydetty kuluvana syksynä myös Kotouttamisen osaamiskeskuksen kokoamiin hyviin käytäntöihin kotoutumiskoulutuksissa.

Moilanen_VirpiVirpi Moilanen on Aducaten kouluttaja, jolla on pitkä kokemus suomi toisena kielenä –opetuksesta Aducatessa. V.M. on ollut kehittämässä uudenlaista työpaikoilla toteutettavaa kielivalmennusmallia Aducaten Intoa-hankkeessa ja Suomea työssä –koulutuksessa.

Venäjää ja logistiikkaa

On ollut mielenkiintoista seurata Venäjän kehitystä viimeiset kolmekymmentä vuotta, nimenomaan logistiikan näkökulmasta. Asiat ja maailma on muuttunut todella nopeasti näiden vuosikymmenien aikana ja joskus on jopa vaikeuksia ehtiä itse mukaan muutoksen tuuliin.

Uutta opeteltavaa ja nopeita käänteitä on tietysti maailman monessa kolkassa, mutta venäjän kyseessä ollessa, se on enemmän sääntö kuin poikkeus. Ehkä tuo on myös se viehätys, joka pitää kiinni venäjässä ja saa tuntemaan itsensä erinomaisen eläväksi, kun joutuu reagoimaan asioihin nopeasti ja tekemään päätöksiä opettelemalla hyvin usein uuden tulokulman käsiteltävään asiaan niin, että se saataisiin ratkaistuksi.

Ja kuten hyvin tiedetään ja Sanna on jo omassa blogikirjoituksessaan kertaalleen tuonut sen esille ”Venäjällä mikään ei toimi, mutta kaikki järjestyy” – tämän siellä asuneena ja työskelleenä allekirjoitan täysin. Joskin samaan hengenvetoon on todettava, että aika moni asia kyllä oikeasti toimii jo ihan hyvin.

Vuosien varrella monet asiat ovat helpottuneet, byrokratia on vähentynyt, asioita on alettu hoitaa järkiperäisemmin, moni käytännön asia on huomattavasti helpompi hoitaa kuin aiempina vuosina. Mutta toisaalta, kun katsotaan venäjää hieman pintaa syvemmältä, niin huomataan että vielä on monia paikallisia kiemuroita joista ei välttämättä selviä kuin paikallisten avustamana ja silti voi joutua outoihin jopa absurdeihin tilanteisiin, joita ei voisi koskaan kuvitella syntyvän meillä Suomessa.

Tekisi mieli käyttää tässä tilanteessa vanhaa sanontaa – Oppia ikä kaikki – pitää olla valmis oikeasti opettelemaan uutta ja näkemään asioita uudella tavalla ja joskus ulkopuolelta tulleena se on myös helpompaa. Mutta kokemusta ja paikallisen kielen sekä kulttuurin tuntemusta ei voi millään väheksyä, voisi jopa sanoa että se on alkuun kaikkein tärkeintä opeteltavaa.

venajan_kauppa

Kun aloitin itse venäjän logistiikan tekemisen, silloin ei edes puhuttu logistiikasta, vaan huolinnasta ja kuljetuksesta, ei ollut tarjolla juurikaan koulutusta tai oppia tämän busineksen tekemiseen, vaan suurin osa asioista opittiin itseopiskeluna tai työssä ja/tai työn ohessa. Työ tekijäänsä opettaa, mutta täytyy kyllä sanoa, että olisin mielellään jättänyt muutaman oppimistapauksen käymättä läpi. Toisaaltaan näin jälkikäteen suurimmalle osalle ”oppimistarinoita” voi jo naureskella.

Huumorilla on myös tärkeä rooli venäläisessä kulttuurissa ja sielunmaisemassa. Vaikeat ajat ja olosuhteet ovat opettaneet heitä helpottamaan oloaan huumorilla ja milteinpä kaikista asioista on olemassa ja löytyy paikallisia ”anekdootteja” eli vitsejä. Huumorin avulla on myös monia tilanteita joskus helpompi saada laukaistua, mutta pitää tuntea vastapuolta jonkin verran, ettei vahingossa huumoroi itseään syvemmälle suohon. Tähän auttaa myös paikallisen kulttuurin ja käytäntöjen tuntemus, kun on oppinut niistä enemmän, kasvaa myös tilannetaju ja pystyy helpommin viemään asioita oikeaan suuntaan.

Kaikki muuttuu ja joskus mikään ei muutu – historia toistaa itseään. Monet suomalaiset ovat historian saatossa tehneet uran ja omaisuuden venäjällä, se on mahdollista myös tänään ja jatkossa. Ilman valmiuksia asettaa itsensä peliin ja altistua uudelle ja sen oppimiselle, se harvoin kuitenkaan onnistuu. Myös takaiskuihin ja epäonnistumisiin pitää valmistautua, niitä tulee ja oppimisen kannalta ne ovat ehkä niitä parhaita kokemuksia, joskin tilanteen ollessa päällä, se ei siltä kyllä tunnu.

Kokemusten jakaminen ja oppiminen niiltä jotka ovat jo latua avanneet, on usein erittäin hyödyllistä ja opettavaista. Suhteiden ja verkostojen rakentaminen on myös isossa roolissa ja sitä ei tulisi ohittaa eikä väheksyä.

Aika ajoin tulee vastaan haastatteluja ja otsikoita mediassa ”Mitä tekisit toisin, jos voisit aloittaa kaiken alusta”, mietin nyt tätä kysymystä ja vastaus on kyllä aika selvä – en teksi mitään toisin, mutta lähtisin paljon aikaisemmassa vaiheessa elämääni Pietariin – oppimaan ja opiskelemaan lisää. Pitää aina muistaa että koskaan ei ole liian myöhäistä, aina on mahdollisuus aloittaa jotain uutta ja elämä on uuden oppimista ja omaksumista ihan loppuun saakka.

Nähdään Pietarissa keväällä 2016!

Ystävällisin terveisin
Jorma

Venäjän kaupan kansallisia erikoisuuksia -koulutuksessa tarjoamme tietoa ja parhaita paloja venäläisestä bisneskulttuurista ja talouden näkymistä niin venäläisten kuin suomalaistenkin asiantuntijoiden kertomana. Lisätietoja tästä linkistä.

jorma kervinen kuva web

Kirjoittaja Jorma Kervinen on toiminut huolinta-ja logistiikka-alalla vuodesta 1985. Keskittynyt Venäjän ja IVY-alueen logistiikkaan sen eri muodoissa vuodesta 1994.
Toimii nykyisin Passion Logistics Oy:ssä vastuualueenaan myynti ja operatiiviset toiminnot.

Pietarin Team Finland palveluksessanne

Team Finland -verkosto edistää Suomen ja suomalaisten yritysten menestymistä maailmalla. Verkosto kokoaa yhteen yritysten kansainvälistymistä, Suomeen suuntautuvia ulkomaisia investointeja ja Suomen maakuvaa edistävät valtiorahoitteiset toimijat ja niiden tarjoamat palvelut. Pietarin Team Finland -verkoston muodostavat Suomen Pietarin-pääkonsulaatti, Finpro, Finnvera, Suomalais-Venäläinen Kauppakamari sekä Suomen Pietarin-instituutti.

Pietarissa Team Finland on näkökulma ja toimintatapa: ”Yhdessä olemme enemmän”. Järjestämme tilaisuuksia ja vaihdamme aktiivisesti tietoa muun muassa toimintaympäristössä tapahtuneista muutoksista. Kerran kuukaudessa Suomen Pietarin-pääkonsulaatissa järjestetään yritysaamukahvit, joille kaikki Pietarissa toimivat suomalaisyritysten edustajat ovat tervetulleita verkostoitumaan sekä kuulemaan ajankohtaisia kuulumisia. Lisäksi järjestämme pääkonsulin johdolla vienninedistämismatkoja suomalaisyrityksille Luoteis-Venäjän eri alueille sekä erilaisia seminaareja. Esimerkiksi keväällä 2014 järjestimme Luoteis-Venäjän teollisuuspuistoja esittelevän seminaarin, jonka ansiosta kaksi suomalaisyritystä löysi sopivan paikan tehtaansa perustamiselle.

Team Finland tarjoaa tietoa, työkaluja ja verkostoja suomalaisten yritysten kansainväliseen menestymiseen eri puolilla Suomea ja maailmaa. Ota yhteyttä.

Kirjoittaja Martta Halonen on Luoteis-Venäjän Team Finland -koordinaattori, työ- ja elinkeinoministeriön erityisasiantuntija Suomen Pietarin pääkonsulaatissa.

Aducate ja Team Finland tekevät yhteistyötä ”Venäjän kaupan kansallisia erikoisuuksia”-koulutuksen tiimoilta. Ilmoittautuminen on käynnissä, lue lisää täältä.

Minne mennään Pietarissa

World Travel Awards on valinnut Pietarin vuoden 2015 parhaaksi eurooppalaiseksi matkakohteeksi, eikä suotta. Perustelujen mukaan Pietarilla on poikkeuksellisen rikas historia, vuosisatoja vanhat kulttuuriperinteet ja erinomaiset tulevaisuudennäkymät turistikohteena. Pietari tarjoaa mitä erilaisimpia mahdollisuuksia, jos haluaa syödä hyvin, nautiskella erikoiskahveista tai muista herkuista, istua lasillisella tai kokea kulttuurielämyksiä. Vaihtoehtoja on niin paljon, että kannattaa joskus vaan elää hetkessä ja katsoa mitä vastaan tulee. Kulman takana voi odottaa käytännössä mitä vaan. Venäjän digitalisaatio yllättää tässäkin positiivisesti, käytössä on nykyisin useita sovelluksia, esimerkiksi Petersburg in your hand ja St.Petersburg Map and Walks, joiden avulla voi selvittää lähellä olevat paikat, niiden aukioloajat, lukea muiden kirjoittamia arvosteluja ja tehdä suoraan vaikkapa pöytävarauksen. Kätevää ja helppoa. Varsinkin jos osaat venäjää, niin sovelluksia on todellakin joka lähtöön, mutta myös muita kieliversioita löytyy.

Kirkko veren päälläViimeisellä Pietarin matkalla tsekkasimme paikat, joissa koulutuksemme järjestetään, mitä majoitusvaihtoehtoja ja ruokapaikkoja voisimme suositella  ja mitä voisimme tehdä vapaa-ajalla. Verkostojen rakentaminen Venäjällä on hyvä muistaa tässäkin, vaikka blogit ja sovellukset toimivatkin hyvänä lähtökohtana. Meistä on tärkeää, että koulutukseemme osallistuvat pääsevät tutustumaan erilaisiin paikkoihin, joista parhaimmat voi pistää muistiin ja käyttää omiin tarkoituksiinsa myöhemmin. Majoitusvaihtoehdot olemme valinneet niin, että ne olisivat kätevästi keskeisten koulutuspaikkojen läheisyydessä verkostojemme suosittelemissa paikoissa, tosin itsekin majoituksen toki voi valita. Jos joku haluaa erilaisen kokemuksen perinteisen hotellin sijaan niin Home Stay Pietarin keskustan tuntumassa voisi olla mieleenpainuva kokemus.

Suomen Pietarin Pääkonsulaatti on tärkeä paikka tietää, olipa matkan tarkoitus mikä tahansa. Jos sattuu käymään niin huonosti, että passi katoaa, niin sinnehän sitä on ensimmäiseksi suunnattava. Pääkonsulaatti tarjoaa monien muiden palveluiden lisäksi myös hyvät puitteet kokouksille ja seminaareille. Yksi koulutuksemme päivistä toteutetaan pääkonsulaatin tiloissa. Toisena päivänä tutustumme Suomi-taloon, siellä oleviin yrityksiin ja organisaatioihin sekä käytettävissä oleviin tiloihin. Tuomme muutkin kuin Suomi-talossa toimivat asiantuntijamme taloon kertomaan päivän teemaan liittyvistä Venäjän kaupan kansallisista erityispiirteistä. Kolmas koulutuspäivä toteutetaan ITMO-yliopiston tiloissa upeassa kauppiassuku Jeliseevin entisessä palatsissa. Yliopiston tiloissa on myös huikea Hologrammi- ja valonäyttely sekä optiikan museo, joka hämmästyttää varmasti kokeneenkin museokävijän.

Kulinaristin paratiisi

Pietarissa voi syödä nopean, mutta välttämättä ei niin maittavan, bisnes-lounaan käytännössä missä tahansa kuppilassa. Jos haluaa satsata hyvään ruokaan, tunnelmaan ja valita juuri sitä, mitä haluaa, niin yksi syyskuun matkamme lounaspaikkasuosikeista oli Nevskillä sijaitseva Market Place. Valitset mitä haluat ja ruoka kokataan aivan silmiesi alla tuoreista raaka-aineista. Valitsemasi ostokset ladataan korttiin, jonka käyt lähtiessäsi maksamassa. Kätevää. Ravintoloita on niin paljon, että summassa tehty valinta ei aina välttämättä tarjoa parasta vaihtoehtoa. Kannattaakin etukäteen ainakin vähän miettiä minne haluaa, millaisesta keittiöstä pitää ja miten paljon aikaa ruokailuun on käytettävissä. Varsinkin, jos haluaa mennä syömään isommalla porukalla, niin etukäteissuunnittelun voi hoitaa verkostoja tai sovelluksia hyödyntämällä. Pietarin ruokapaikoista on monia blogeja, joista voi myös saada hyviä vinkkejä. Koulutuksemme suunnittelumatkoilla suosikkejamme ovat olleet Ginza Projectin Pryanosti i radosti, vähän kes

kitasoa kalliimpi hipster-paikka mutta ruoka ja tunnelma olivat kohdallaan, sekä gruusialainen ravintola Rustaveli Moikan varrella.

Elämyksiä vapaa-aikana?

Olen kolunnut Pietarissa asuessani ja siellä reissatessani lukuisat museot, baletit, oopperat, teatterit ja sirkukset sekä filharmoniat, keikkapaikat ja klubit.Jokaisella matkalla löytyy kuitenkin uusia tuttavuuksia ja tarjontaa on lähes milloin tahansa, laidasta laitaan. Koulutuspäiviemme jälkeen halukkaat voivat lähteä kanssamme tutustumaan Pietarin tarjontaan. Pietarin kattokävelyjen edelläkävijä Peter’s Walking Tours on kattojen sulkeuduttua laajentanut tarjontaansa monenlaisiin kävelyretkiin sekä nykyisin yhä suositummaksi tuleviin pyöräretkiin. Tätäkin siis kannattaa miettiä.

Katollekin halukkaat voivat päästä, joko Loft Projekt Etagiin tai verkostojen kautta omille yksityisille katoille. Pietari kattopersketiivistä on huikeaa katsottavaa. Pietari on myös shoppailijan paratiisi. Jokunen kenkäpari ja laukku on kulkeutunut mukani kotiin – ei ihme että matkalaukkua raahaamaan joutuva kollega ihmettelee laukun painoa. Kannattaa siis lähteä mukaan, matka antaa asiantuntijasisältöjen lisäksi myös tilaisuuden monenlaisiin elämyksiin sykkivässä metropolissa, joka ei nuku koskaan.

Kysy lisää ja ilmoittaudu koulutukseen!

Sanna IskaniusSanna Iskanius, koulutusjohtaja, Aducate

Verkostojen rakentaminen Venäjällä

Venäjällä verkostot ovat ehdottoman tärkeitä ihan joka asiassa. Venäjää ymmärtävät ja siellä asuvat tai toimivat tietävät, että sanonta “Venäjällä mikään ei toimi, mutta kaikki järjestyy” – pitää hyvin paikkansa. Olen saanut projektini ja yhteistyön Venäjän vankiloiden, tuomioistuinten, yliopistojen ja muiden organisaatioiden kanssa toimimaan kunnolla käytännössä vain silloin, kun olen voinut käyttää aikaisemmin luotuja verkostoja hyväkseni. Venäjällä on kautta historian ollut elinehto, että epäviralliset kanavat hyödynnetään maksimaalisesti.

Koulutuksemme suunnittelumatkalla alkusyksyn Pietariin verkostot osoittautuivat taas kullanarvoisiksi. Olen reissannut sen verran Venäjällä, että ensinnäkin asumisen mukavuus ja vaivattomuus on äärettömän tärkeää ja toiseksi se, että työasioiden lomassa voi tehdä kivoja juttuja, muutakin kuin kulkea pitkin Nevskiä, tutustua nähtävyyksiin ja shoppailla. Olen majoittunut vuosien varrella monenlaisissa hotelleissa, hostelleissa ja huoneisoissa. Ystävieni boheemi, Trip Advisorinkin mukaan tykätty Home Stay on minulle rakas paikka, voittaa parhaankin hotellin mennen tullen. Hyvä sijainti takaa liikkumisen helppouden ja täydelliset aamukahvit paikallisissa kahviloissa.

L1000703

Työmatkoilla Pietarissa on pakko liikkua tiukan aikataulun mukaan tapaamisesta toiseen. Tällä kertaa olin tehnyt kaiken varalta erittäin tiukan aikataulun, että varmasti ehdimme tapaamaan kahden päivän aikana kaikki koulutuksemme kannalta tärkeät kumppanit. Metro ja muut julkiset liikennevälineet ovat kätevä tapa liikkua, mutta jos aikaa siirtymiseen on vähän, on taksi hyvä vaihtoehto. Digitalisaatio tekee kovaa nousua Venäjälläkin. Mm. GeTT-palvelu on loistava sovellus, jonka ansioista taksilla liikkuminen oli vaivatonta ja nopeaa, jopa ilman kielitaitoa. Tällä kertaa olimme jokaisessa tapaamisessa ajoissa – mikä Pietarissa liikuttaessa ei ole itsestään selvää. Toki se vaatii omaakin ennakointia siitä, mihin suuntaan kaupunkia ollaan menossa ja mihin aikaan.

Ystävien luona myös ystävystyy ja verkottuu uusien ihmisten kanssa. Tällä matkalla pääsimme kuulemaan pienen start-upin toiminnasta ja suunnitelmista ja tuliaisena useat ystäväni Suomessa saavat taatusti uniikin laukun. Suomalais-venäläistä kanssakäymistä parhaimmillaan. Ja jälleen yksi lisäys Venäjällä niin arvokkaaseen kontaktiverkkoon.

Venäjän kaupan kansallisia erikoisuuksia

L1000835

Tapasimme Pietarissa koulutukseemme tulevia asiantuntijoita. Parhaat konseptiimme sopivat kouluttajat löytyivät myös verkostojen kautta. Koulutuksemme tarjoaa kattauksen parhaita venäläisiä ja suomalaisia bisneksen ja oman alansa asiantuntijoita. Heidän muodostama verkostonsa tarjoaa hyvän lähtökohdan jatkaa konkreettistenkin jatkosuunnitelmien tekemistä Venäjän kaupan saralla.

Kouluttajina toimivat asiantuntijat mm. seuraavista organisaatioista: Suomen Pietarin Pääkonsulaatti, Suomalais-venäläinen kauppakamari, Finpro, Tekes, Awara Group, Promaco, Passion Logistics Oy. Akateemisesta annista huolen pitävät omien asiantuntijoidemme lisäksi Herzenin Pedagoginen yliopisto, Pietarin talous- ja finanssiyliopisto sekä ITMO – informaatioteknologian, mekaniikan ja optiikan kansallinen tutkimusyliopisto. ITMO on valittu ainoana pietarilaisena yliopistona Venäjän federaation kansalliseen Russian Academic Excellence 5-100 -ohjelmaan. Ohjelma tukee rahallisesti 15 kilpailun voittanutta venäläistä yliopistoa, jotka tavoittelevat vuoteen 2020 mennessä paikkaa 100 maailman parhaan yliopiston joukossa.  

Myös koulutuspaikat on valittu niin,  että ne tarjoaisivat osallistujille joka päivä uuden kohteen nähtäväksi. Nähdään Pietarissa!

Sanna Iskanius
Sanna Iskanius, koulutusjohtaja, Aducate

Venäjän kaupan kansallisia erikoisuuksia

Kirkko veren päälläVenäjä on minulle tärkeä maa. Kesäinen Pietari sykki valkeiden öiden huumaa, joka puolella liikkui iloisia ihmisiä, uusia ravintoloita ja kahviloita oli avattu – kaiken kaikkiaan Pietarista on tullut viihtyisä ja ihmisläheinen kaupunki, jonka kauneus on päässyt kukoistukseensa. Toinen toistaan mielenkiintoisempia putiikkeja ja tavarataloja oli vieri vieressä. Mitä lienee kollegani ajatellut ensi vierailustaan suosikkikaupungissani, mutta minä nautin täysin siemauksin. Belinskyn ravintolakatu, Loft projekt Etazy ja Uusi Hollanti ovat ehdottomasti parempaa tutustumista vaativia kohteita. Venäläiset kollegani ja ystäväni kertoivat mielenkiintoisista startupeistaan  ja suomalainen ystävänikin kertoi, että kaupungissa on hyvä meininki – poliittiset myllerrykset eivät kosketa arkielämää tai tavan kaupunkilaisia. Bisnestä tehdään ja elämä sykkii. Hieno kaupunki kaikenkaikkiaan ja maa on edelleen oma itsensä.

Pietarin talous- ja finanssiyliopiston professori kertoi meille uusista liiketoimintamahdollisuuksista ja bisneshautomoista, joissa suomalaisten yritysten kannattaisi vierailla. Muun muassa biotalous, farmasia- ja lääketalous sekä erityisesti maatalous ovat nousevia aloja. Suomen Pietarin suurlähetystössä työskentelevä ystäväni, Team Finland koordinaattori kertoi myös aktiivisesta liiketoiminnasta ja positiivisesta vireestä niin suomalaisten kuin venäläistenkin keskuudessa. Venäjän kauppaa pitkään tehneet konkarit ovat todenneet että juuri nyt on oikea aika lähteä käynnistämään Venäjän bisnestä. Ne jotka ovat kriiseistä huolimatta pysyneet Venäjällä tai aloittaneet bisneksensä ovat niitä, jotka ovat menestyneet. Venäjä ei voi maantieteelleen  mitään, emmekä mekään. Venäjä on naapurimme ja mahdollisuus, johon kannattaa tutustua jos sitä ei ole jo tehnyt. Onko mielessäsi jokin asia, mikä sinua askarruttaa eniten miettiessäsi Venäjän mahdollisuuksia?

Pietari ja Venäjän kauppa tutuksi

Haluaisitko lähteä tVenäjänkaupan erityispiirteetutustumaan Venäjän kaupan kansallisiin erikoisuuksiin ja samalla toteamaan itse, miten positiivinen meininki onkaan aivan naapurissamme? Paikan päällä käyminen, paikallisten kanssa keskustelut ja tutustuminen syvemmin kieleen, kulttuuriin ja bisnekseen antavat aivan eri kuvan kuin mitä media antaa ymmärtää. Me olemme suunnitelleet koulutuksen, joka on suunnattu Venäjän markkinoista kiinnostuneille, mutta jotka syystä tai toisesta vielä epäilevät mukaan lähtemistä.

Tarjoamme käytännönläheisen paketin, jossa osallistujat tutustuvat sekä liiketoiminnan perusteisiin Venäjällä että paikallisiin liike-elämän painotuksiin ja käytännön elämään Pietarissa. Lisäksi osallistujat törmäytetään paikallisten vaikuttajien kanssa tarkoituksena helpottaa siirtymistä tulevaisuudessa Venäjän markkinoille. Koulutuksen jälkeen on mahdollista siirtyä jatkamaan opintoja myös syvemmin Venäjän kaupasta ja bisneskulttuurista, jota Aducatella on tarjolla.

Mitä koulutus sitten sisältää?

Tämän viiden päivän matkan aikana tarjoamme sinulle tietoa ja parhaita paloja venäläisestä bisneskulttuurista ja talouden näkymistä niin venäläisten kuin suomalaistenkin asiantuntijoiden ketomana. Lisäksi tutustutamme sinut keskeisiin suomalaisiin viranomaisiin ja sidosryhmiin. Ohjelmaan  on koottu edustava joukko asiantuntijoita Pietarin talous- ja finanssiyliopistosta, suomalais-venäläisestä kauppakamarista, pitkään Venäjän markkinoilla toimineista suomalaisista yrityksistä sekä venäläisistä yrityksistä ja yrityshautomoista.

Haluamme, että sinulla on matkan jälkeen käytössäsi usean toimijan verkosto, jonka kautta on helppoa ja turvallista aloittaa bisneksen suunnittelu Venäjälle.

Iltaohjelmassa on luvassa venäläistä bisnesetikettiä, venäjän kielen perusteita, hyvää ruokaa, kulttuuria, musiikkia, shoppailua ja muita mieleenpainuvia elämyksiä. Myös majoitusvaihtoehdoissa tarjolla on hotellin sijaan tarjolla mieleenpainuva vaihtoehto boheemissa HomeStayssa  aivan Pietarin ytimessä.

Houkuttelevaa? Ja taatusti avartavaa. Kuuntelemme mielellämme ideoita ja otamme toiveita huomioon viilatessamme koulutuspakettimme lopulliseen muotoonsa. Tule mukaan löytämään Pietarin monet mahdollisuudet ja aloittamaan tiesi Venäjän kauppaan. Katso aikataulu ja  ilmoittaudu tästä.

Dobro požalovat!

Sanna IsSanna Iskaniuskanius

Koulutusjohtaja // Aducate

sanna.iskanius@uef.fi